• Bestelvoorwaarden

Afleveringskosten

 • Levering franco binnen Nederland vanaf € 340,00 excl. BTW, m.u.v. de eilanden, lengtevracht en rollen.
 • Postzending: PostNL posttarief + € 3,- behandelingskosten
 • Pakketzending: geldende transporttarief + € 4,50 behandelingskosten.

Annuleren en retourneren

 • Orders kunnen pas na overleg met NKI Neede worden geannuleerd.
  NKI Neede behoudt zich het recht voor om de annulatie te weigeren en eventuele kosten in rekening te brengen.
 • Goederen kunnen alleen in overleg met NKI Neede worden geretourneerd.
  De directie van NKI Neede zal de voorwaarden waaronder eventuele retournering mogelijk is aan de afnemer meedelen.
 • Bestellingen buiten het leveringsprogramma zoals vermeld in de catalogus, kunnen na de opdracht niet meer worden geannuleerd of geretourneerd.

Betaling

 • De door NKI Neede te maken kosten voor speciale bestellingen worden doorberekend.
 • Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum mag 2% van het factuurbedrag (ex.BtW) in mindering worden gebracht.
 • Na vervaldatum is over het nog openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,5% per maand.

Zie ook onze algemene voorwaarden.